Krótko o projekcie
o projekcie

Centralny Portal Kresowych Żołnierzy Niezłomnych

Żołnierze AK - więźniowie sowieckich łagrów

KRÓTKO O NASZYM PROJEKCIE

Pomimo upływu czasu, podejmowanych przez Państwo Polskie, oddolne inicjatywy społeczne, uczelnie itp. działań patriotycznych i edukacyjnych nadal wiedza społeczeństwa polskiego na temat skali i form represji sowieckich na obywatelach polskich w czasie i po II wojnie światowej nie jest wystarczająca. Jest to szczególnie widoczne w przypadku Łagierników – Żołnierzy AK - żołnierzy aresztowanych przez sowieckie NKWD w latach 1944-51, więzionych, skazanych przez sowieckie Trybunały Wojenne na kary wieloletnich, najcięższych łagrów sowieckich. Większość z żołnierzy powróciła do Kraju dopiero w latach 1956-58. Część z nich została zmuszona pozostać na dawnych terenach Kresów Wschodnich II RP, bez możliwości „repatriacji” do Ojczyzny. Ich działalność podziemna w szeregach AK na Kresach Wschodnich, a także późniejsze represje ze strony sowieckiego okupanta powinny być szeroko znane. Powinni oni także być pamiętani w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo to z szeregów kresowych okręgów Armii Krajowej rekrutowali się w większości przyszli Żołnierze Niezłomni walczący na terenie powojennej Polski. Wszyscy oni zasługują na szeroką pamięć polskiego społeczeństwa, na znajomość ich skomplikowanych losów oraz trudnych warunków, w jakich dane im było walczyć o niepodległość Polski na Kresach Wschodnich - z okupantami niemieckim i sowieckim, nacjonalistami ukraińskimi, litewskimi i partyzantką sowiecką.

Od początku istnienia tj. od roku 1988 (początkowo w konspiracji) Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej działa na rzecz upowszechniania wiedzy o losach Kresowych Żołnierzy Niezłomnych. Od 2016 r. prowadzi projekt elektronicznej "Bazy Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej" - https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/, a w oparciu o nią warsztaty edukacyjne, wystawy itp. Jednakże wychodząc naprzeciw nowoczesnym formomedukacji i pragnąc wykorzystać możliwości informatyczne i internetowe Stowarzyszenie pragnie zrealizować niniejszy projekt celem dotarcia z wiedzą o Kresowych Żołnierzach Niezłomnych do jak największej liczby odbiorców, ale także uporządkowania w jednym miejscu ważnej i rzetelnej wiedzy historycznej i archiwalnej na ich temat. Poprzez niniejszy portal edukacyjny pragniemy zainteresować młode pokolenie losami Kresowych Żołnierzy Niezłomnych i historią najnowszą Polski.

Działalność konspiracyjna i poakowska Kresowych Żołnierzy Niezłomnych może stanowić wzór dla wzrostu postaw patriotycznych społeczeństwa polskiego oraz wzmocnienia polskiej tożsamości narodowej Polaków zamieszkałych na dawnych Kresach, w tym potomków dawnych żołnierzy Armii Krajowej. Poprzez realizację projektu możliwe będzie upamiętnienie ważnych, "cichych" bohaterów polskiej historii, przywrócenie ich zbiorowej pamięci i wzrost patriotyzmu wśród Polaków. Ostatni z żyjących Żołnierzy Armii Krajowej - Łagierników na to oczekują.Zapraszamy Państwa do poznawania losów Łagierników – Żołnierzy AK.

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AKDofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego