GULAG
Historia

ŁAGRY SOWIECKIE - SKRÓCONY PRZEWODNIK

TAJSZET

Tajszet – miasto położone w obwodzie irkuckim w płd. wsch części azjatyckiej Rosji. W 1932 r. rozpoczęły się tu prace nad budową trasy kolei bajkalsko-amurskiej. W latach 1937-1964 miasto stało się jedną z wysp Archipelagu GUŁAG - siedzibą zarządu jednego z dużych kompleksów obozowych NKWD.


Tajszetłag – kompleks obozów pracy przymusowej NKWD dla więźniów politycznych w Tajszecie i jego okolicach. Do 1943 r. pod nazwą Jużłagu, w latach 1943-1946 – Tajszetłagu, by następnie przybrać nazwę Ozierłagu. W jego skład wchodziło szereg łagrów, których więźniowie pracowali przy wyrębie tajgi, załadunku i wyładunku drewna, budowie linii kolejowej, w fabryce miki, kamieniołomach, w szpitalu czy przy pracach polowych. Więzionych było tu także wielu Polaków – żołnierzy AK w latach 1944-56, w tym m.in. w łag punkcie nr 12 (sielchoz), 21, 32 (fabryka miki), obozie nr 3 czy 10 koło Bracka.