GULAG
Historia

ŁAGRY SOWIECKIE - SKRÓCONY PRZEWODNIK

KAŁUGA

Kaługa - miasto położone w europejskiej części Rosji, 200 km na południowy-zachód od Moskwy. To właśnie w tym mieście w wojskowych, sowieckich koszarach przetrzymywani byli żołnierze Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego AK podstępnie aresztowani wcześniej w lipcu 1944 r. w Puszczy Rudnickiej przez Armię Czerwoną. Początkowo jako jeńców przeprowadzono ich pieszo pod konwojem do Miednik Królewskich na Wileńszczyźnie, gdzie byli zgrupowani przez Sowietów w przejściowym obozie jenieckim. W sierpniu/wrześniu 1944 r. zostali przewiezieni do Kaługi w liczbie około 5000. Tu Sowieci starali się namówić żołnierzy AK do wstąpienia w szeregi Armii Czerwonej lub Armii Berlinga, do złożenia przysięgi na wierność ZSRR. Po odmowie z ich strony zostali skierowani do morderczej pracy przy wyrębie lasów. Przebywali w tym czasie w obozach w rejonie Jegorowsk-Sieredniaki-Malejcha. Pracowali przy wyrębie lasów i transporcie drewna (w dzień) i załadunku drewna na wagony kolejowe (w nocy). Zakwaterowani byli w ziemiankach w bardzo złych warunkach. W styczniu 1946 r. polskich żołnierzy zwolniono z obozu i przewieziono do granicy z Polską, gdzie zostali przekazani polskim władzom Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i zwolnieni. Warto przy tym podkreślić, iż niektórym żołnierzom Armii Krajowej udało się z powodzeniem uciec w 1945 r. z obozu w Kałudze i przedostać na teren powojennej Polski. Nieliczni internowani pozostali po zwolnieniu z obozu na Kresach Wschodnich.