GULAG
Historia

ŁAGRY SOWIECKIE - SKRÓCONY PRZEWODNIK

INTA

Inta – miasto w Republice Komi przy kole podbiegunowym na terenie Rosji, od 1954 r. posiada prawa miejskie. Istniało jako osada Peczorskiego Zagłębia Węglowego – miejsce wydobycia węgla kamiennego – założone rękami więźniów położonego tu jednego z kompleksów obozowych Gułagu. Tutaj kierowani byli także, począwszy od roku 1947, skazani przez Trybunały Wojenne NKWD żołnierze Armii Krajowej walczący w trakcie II wojny światowej głównie na Kresach Wschodnich II RP. Odbywali tu wieloletnie wyroki (średnio do 1954-56 r.), pracując w trudnych warunkach w kopalniach węgla (np. więźniowie łagru nr 5 i nr 1 – w kopalni węgla nr 2) czy na budowach i pracach remontowych budownictwa ogólnego. Tutaj pracowali często także już po zwolnieniu z łagru, będąc na przymusowym zesłaniu do momentu wyjazdu do powojennej Polski lub na Kresy.