MATERIAŁY EDUKACYJNE
Edukacja

MATERIAŁY EDUKACYJNE

webinar "Iskierka" o Kolonii Wileńskiej - tu wszystko się zaczęło"


W dniach 77 rocznicy Operacji „Ostra Brama” Stowarzyszenie wraz z patronem medialnym projektu - portalem Polska.360.org zrealizowało webinar z udziałem Pani ppłk Stanisławy Kociełowicz (ps. „Iskierka”) – harcerki, żołnierza Szarych Szeregów Okręgu Wileńskiego AK, łagierniczki sowieckich obozów. Webinar został nagrany i transmitowany w lipcu 2021 r. z miejsca urodzenia Pani Pułkownik – Kolonii Wileńskiej, miejsca walk AK w Operacji „Ostra Brama”, w której Pani Stanisława pełniła funkcję sanitariuszki. Wraz z naszym gościem widzowie mogli powrócić do lat przedwojennych i wojennych tych terenów, odwiedzić z bohaterką webinaru te wyjątkowe miejsca.

Edukacja

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Wywiad biograficzny z mjr Natalią Zarzycką - Prezes Honorową Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Poprzez zrealizowany w lipcu 2021 r. w ramach projektu webinar pragnęliśmy upowszechnić wśród szerokiego grona odbiorców losy Pani mjr Natalii Zarzyckiej z d. Odyńskiej - żołnierza Okręgu Poleskiego AK, członka powojennego konspiracyjnego na Polesiu Związku Obrońców Wolności, wieloletniej więźniarki sowieckich łagrów Workuty, Komi ASSR, wieloletniej prezes (a obecnie Honorowej Prezes) Stowarzyszenia - organizacji kombatanckiej istniejącej od 1988 r.

Edukacja

MATERIAŁY EDUKACYJNE

webinar "Łagiernicy Żołnierze AK - ofiary represji sowieckich po roku 1944"

Zrealizowany w listopadzie 2021 r. przez historyka Tomasza Horsztyńskiego webinar przybliżył widzom temat represji wobec Polaków na terenie byłych Kresów Wschodnich II RP w latach 1944-1951, temat aresztowań i wywózek żołnierzy Armii Krajowej do łagrów „za drugiego Sowieta”, przedstawione zostały także w jego trakcie sylwetki kilku, spośród tysięcy, Łagierników.